Câu hỏi:
Hỏi về thủ tục cấp lại sổ hổ khẩu bị mất và sai thông tin ngày tháng năm sinh so với sổ gốc
Xin hỏi:
Gia đình tôi bị mất sổ hộ khẩu, khi mẹ tôi đi xin cấp lại sổ hộ khẩu thì phát hiện ngày tháng năm sinh của tôi trong CMND và Giấy khai sinh sai lệch so với sổ gốc. Vì tôi ở xa, mẹ tôi ở nhà làm sợ có sai sót nên tôi muốn hỏi xem hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu và điều chỉnh thông tin trong sổ gốc bao gồm những gì, sao cho số liệu đồng bộ với các giấy tờ hiện tại của tôi. Để thuận lợi cho chúng tôi về sau.
Xin chân thành cảm ơn/
Trả lời:
  • Căn cứ Điều 6, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc ; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

              Như vậy, để thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, nếu thông tin ngày, tháng, năm sinh của công dân trong Giấy khai sinh và CMND không trùng khớp với  thông tin trong Sổ hộ khẩu thì công dân phải tiến hành điều chỉnh thông tin trong Sổ hộ khẩu theo Giấy khai sinh.

              Việc điều chỉnh thông tin trong Sổ hộ khẩu được quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật cư trú: “Trường hợp có thế thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong Sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

              Công dân nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện hoặc Công an xã, thành phố để được giải quyết.

    26/09/2019  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi