Câu hỏi:
Cấp giấy xác nhận chưa có CMND
Chào cán bộ cho em hỏi một điều. Từ năm 14 tuổi tới năm em 25 tuổi. Em chưa làm chứng minh nhân dân. Em mới làm thẻ Căn cước công dân được 2 năm. Em muốn làm giấy xác nhận từ năm 2006 đến năm 2017 là chưa có chứng minh nhân dân có được không? Mong cán bộ giúp đỡ.
Trả lời:
  • Theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp CMND (9 số) nay được cấp thẻ CCCD mới được cấp Giấy xác nhận số CMND (Mẫu CC07 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015), không có quy định biểu mẫu xác nhận công dân chưa được cấp CMND/CCCD.

    11/09/2019  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi