Câu hỏi:
Thay đổi tên, tên đệm trong giấy khai sinh cho công dân lớn hơn 18 tuổi

Em chào Công an Thanh Hoá ạ, Em là công dân có hộ khẩu tại Huyện Nông Cống. Hiện nay, em đã 23 tuổi và đang sinh sống tại Tp. HCM. Trong quá trình học tập và làm việc thì tên của em gây rất nhiều sự nhầm lẫn trong giao tiếp, chẳng hạn như đọc sai thành Miến hoặc cũng có khi thành Mín. Hơn nữa, đối với đặc thù công việc thì em cũng hay phải sử dụng ngoại ngữ thứ hai để trao đổi thông tin. Tuy nhiên, tên của em khiến em gặp khá là nhiều khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Do đó, em có nguyện vọng được thay đổi tên của mình để có thể tự tin hơn trong giao tiếp và công việc sau này. Trước đó, em cũng đã tìm hiểu thông qua các văn bản luật và hỏi đáp luật sư ở các trung tâm luật sư nổi tiếng. Và đa số là câu trả lời đều là khả thi. Mặc dù vậy, em vẫn muốn xác nhận trực tiếp để không làm mất thời gian của hai bên ạ. Rất mong Công an Thanh Hóa giải đáp giúp em về vấn đề này! Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:
  • 1. Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch:Khoản 10, Điều 4, Luật Hộ tịch: “Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật”; Khoản 3, Điều 46 Luật Hộ tịch: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc”; Điều 6, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 1511/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”. Như vậy, để công dân có thể thay đổi thông tin cá nhân của các loại giấy tờ, trước hết công dân phải làm thủ tục thay đổi thông tin hộ tịch. Việc thay đổi thông tin hộ tịch thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Tư pháp. Vì vậy, công dân liên hệ với cơ quan Tư pháp nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thay đổi hộ tịch.Sau khi có quyết định thay đổi hộ tịch của cơ quan Tư pháp, công dân đến cơ quan Công an nơi đăng ký thường trú để tiến hành điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu và thẻ căn cước công dân.  2. Việc điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu được quy định tại Khoản 2, Điều 29, Luật Cư trú: “Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.  3. Sau khi điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu, công dân đến cơ quan Công an nơi thường trú để làm thủ tục điều chỉnh thông tin trong chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
    13/07/2019  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi