Cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân

Tên TTHC Cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân
Trình tự, cách thức thực hiện

- Bước 1: Công dân kê khai vào Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án tại phòng tiếp công dân của phòng Hồ sơ - Công an tỉnh.

- Bước 2:

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân (bản gốc và bản photo).

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án với thông tin trong Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Bước 3: Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

- Bước 4: Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết) tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

- Sổ hộ khẩu (bản photo)

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân (bản photo)

- Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1/XNTA).

- Nếu trường hợp ủy quyền (sử dụng mẫu 1b) và phải có đơn được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 (một).
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu tra cứu, cơ quan Hồ sơ phải hoàn thành việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân.

- Những trường hợp cần thiết, phức tạp và các yêu cầu thuộc diện phải tra cứu qua tàng thư của Bộ hoặc địa phương khác thì thời hạn trả lời không quá 10 ngày. Nếu trong thời gian trên chưa có kết quả trả lời cho công dân, cơ quan hồ sơ có trách nhiệm giải thích rõ để công dân biết (vì phụ thuộc vào kết quả tra cứu và xác minh).

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh
Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận không có tiền án (mẫu 2a)

Phí, lệ phí (nếu có)

50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1/XNTA)
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Công văn số 46/CP-VX ngày 14/7/2000 và công văn số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm ký về việc “Giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (nay là Cục V06) và cơ quan Công an cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan”.

- Hướng dẫn số 1760/2000/BCA(C11) ngày 25/10/2000 của Bộ Công an về việc Hướng dẫn cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan.

- Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 15A Hạc Thành, p.Ba Đình, Tp Thanh Hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành