Công an Thanh Hóa: Tập trung đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình An ninh trật tự.

Thời gian qua, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch và các phần tử xấu, phản động tăng cường âm mưu “diễn biến hòa bình” thông qua việc lôi kéo, kích động người dân tập trung đông người, gây rối ANTT, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là trong thời gian trước thềm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và  Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026...

Qua công tác rà soát, đánh giá, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang xảy ra 45 vụ việc khiếu nại, tố cáo và có 83 địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra khiếu kiện. Trong đó, các tranh chấp, khiếu kiện nảy sinh trên nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường; liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác chợ v.v… Nguyên nhân chủ yếu là do việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân  bị ảnh hưởng ở một số dự án đầu tư chưa kịp thời, thỏa đáng; việc đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của môi trường chưa tương xứng với quá trình hoạt động gây ô nhiễm mô trường, cũng như chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm…

Dự báo, trong thời điểm diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động công tác nắm tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của người dân theo chức năng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; nhiều vấn đề, vụ việc là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện đã được phát hiện, tham mưu giải quyết kịp thời. Với hầu hết các vụ khiếu kiện phức tạp xảy ra, Công an tỉnh đã tham mưu giải quyết ổn định, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT trên địa bàn, không để xảy ra việc công dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp...Bên cạnh đó, lực lượng công an đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Qua đó công tác phân loại, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định 11 vụ và giải quyết tạm thời 10 vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn tỉnh đem lại niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ đó, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo so với năm trước có chiều hướng tốt, tăng cả về số vụ được giải quyết ổn định và số vụ được giải quyết tạm thời.

Riêng lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, theo phương châm lấy phòng ngừa là chính. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu phức tạp, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng khiếu kiện để chống phá Đảng, Nhà nước cũng như không để các đối tượng chống đối có hoạt động manh động, quá khích ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc tình hình khiếu kiện và công tác giải quyết khiếu kiện trên địa bàn. Quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tham mưu giải quyết những vấn đề khiếu kiện. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành rà soát lại các dự án, khi phát hiện có những vi phạm chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động bám sát, phát hiện vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, nhất là vấn đề quản lý đất đai, những hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi…

Ngoài ra, quán triệt thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc đảm bảo ANTT tại Trung tâm hành chính tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường vận động, thuyết phục các trường hợp người dân khiếu kiện không đúng nơi quy định đến Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh để được tiếp nhận đơn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất ANTT, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp luật.

Để giải quyết ổn định tình hình tranh chấp khiếu kiện trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu kiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CBCS, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện. 

Mặt khác, tăng cường nắm tình hình các vụ khiếu kiện mới phát sinh, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với người dân có yêu cầu khiếu nại để tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân nắm và thực hiện nghiêm túc; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng xây dựng cơ chế, quy trình giải quyết khiếu kiện, tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu kiện.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng với các ngành, các cấp tham mưu giải quyết ổn định tình hình tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh, bảo vệ an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Tác giả: Hà Phương
Tin liên quan