KẾ HOẠCH Tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT tuần của Công an huyện Tĩnh Gia (Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020)

         CÔNG AN HUYỆN TĨNH GIA                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘI CẢNH SÁT GIAO THÔNG TRẬT TỰ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ----------------------                                                                    --------------------------------------

             Số:   54/KH-CSGTTT                                                         Tĩnh Gia, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

 

Tổ 1(04): Đ/c Hải - TT, đ/c Chinh - Dừng xe; đ/c Vũ - Cảnh giới; đ/c Vương - Thư ký.

Tổ 2(05): Đ/c Hùng (Phó Đội trưởng) - TT, đ/c Minh, đ/c Cường A - Dừng xe; đ/c Dương - Cảnh giới; đ/c Tuấn B - Thư ký.

Tổ 3(05): Đ/c Hòa (Phó Đội trưởng) - TT, đ/c Trường, đ/c Lãm - Dừng xe; đ/c Phú - Cảnh giới; đ/c Nam C - Thư ký.

Tổ 4(06): Đ/c Kiên - TT, đ/c Phương, đ/c Tứ, đ/c Cường B, đ/c Quân, đ/c Hội - Thư ký.

- Tổ XLTN (05): Đ/c Tuân - TT, đ/c Diễn, đ/c Nam A, đ/c Thiện, đ/c Tuấn A;            

- Tổ ĐKPT và XLVP (05): Đ/c Thắng - TT, đ/c Trang, đ/c Vinh, đ/c Phúc, đ/c Thành.

- Đ/c Vịnh - Đội trưởng: Phụ trách chung và Tổ Điều tra giải quyết TNGT.                                            

 

Thứ ngày

Tổ, tuyến, địa bàn, phương tiện và thời gian TTKS

Tổ 1: Tuyến 7A, 7B, tuyến đường trong thị trấn, các tuyến đường liên xã, liên thôn các xã Bình Minh, Hải Thanh, Hải Nhân, Nguyên Bình. XLVP về TTATGT đường thủy nội địa xã Hải Thanh. (Chú ý: đối với 04 cụm đèn tín hiệu tại thị trấn Tĩnh Gia, Nguyên Bình, Xuân Lâm tại các khung giờ từ: 06h30’ đến 07h30’, 17h00’ đến 18h00’, CBCS có mặt để hướng dẫn, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông).

Phương tiện sử dụng: Ô tô: 005.33

Môtô 36A1-000.86; 36B1-002.02

 

 

Thời gian

Tổ 2: Tuyến đường 512, tuyến đường 525, tuyến đường liên xã, liên thôn các xã phía Bắc huyện. Tuyên truyền, XLVP về TTATGT đường sắt các xã Các Sơn, Hùng Sơn, Định Hải và TTATGT đường thủy nội địa xã Hải Châu.

Phương tiện sử dụng:

Ôtô 36A-006.26;

Môtô 36A1-001.10;

          36B1-002.11.

 

Thời gian

Tổ 3: Tuyến đường mỏ sét Trường Lâm, đường vào nhà máy xi măng Công Thanh, Đông Tây 2 và các tuyến đường liên xã, liên thôn các xã phía Nam huyện. XLVP về TTATGT đường sắt các xã Trúc Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường, Trường Lâm và đường thủy nội địa tại xã Hải Bình.

Phương tiện sử dụng:

Ô tô 36A-007.44

Môtô 36A1-001.03

 

 

Thời gian

Tổ 4: Trên địa bàn toàn huyện, trong đó tập trung vào: Tuyến QL1A, QL Nghi Sơn - Bãi Trành, Quốc lộ 1A cũ xã Tùng Lâm, Trường Lâm; đường Đông Tây 2, ngã tư chợ Trúc đi Hải Bình, Phú Lâm, Phú Sơn; đường quanh khu vực Nhà máy giày Annora, đường QL1A vào UBND xã Trường Lâm, tuyến đường 7A, 7B, 512, 525, các tuyến đường trong khu vực thị trấn Tĩnh Gia và các tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện.

Phương tiện sử dụng: 36B1-002.04, 36B1-002.03  và 36B1-003.12.

 

 

 

Thời gian

Thứ 2

06/01

Sáng: 06h30 đến 10h30;

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 05h00 đến 10h00

Chiều: 14h30 đến 17h30

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Thứ 3 07/01

Sáng: 06h30 đến 10h30;

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 05h00 đến 10h00

Chiều: 14h30 đến 17h30

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Thứ 4

08/01

Sáng: 06h30 đến 10h30;

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 05h00 đến 10h00

Chiều: 14h30 đến 17h30

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Thứ 5 09/01

Sáng: 06h30 đến 10h30;

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 06h30 đến 11h15

Chiều: 13h15 đến 16h30

Sáng: 05h00 đến 10h00

Chiều: 14h30 đến 17h30

Sáng: 06h30 đến 11h15

Chiều: 13h15 đến 16h30

Thứ 6

10/01

Sáng: 06h30 đến 10h30;

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 05h00 đến 10h00

Chiều: 14h30 đến 17h30

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Thứ 7

11/01

Sáng: 06h30 đến 10h30;

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 05h00 đến 10h00

Chiều: 14h30 đến 17h30

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

CN

12/01

Sáng: 06h30 đến 10h30;

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

Sáng: 05h00 đến 10h00

Chiều: 14h30 đến 17h30

Sáng: 06h30 đến 10h30

Chiều: 14h00 đến 18h00

* Nhiệm vụ

- Tổ Cảnh sát Giao thông (Tổ 1, Tổ 2 và Tổ 3): Tổ chức tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên tuyến, địa bàn được phân công, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm quy định về nồng độ cồn…xe ôtô chở hàng quá khổ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng; xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định; chở hàng rơi vãi; xe chở học sinh, công nhân đã hết kiểm định ATKT và BVMT; xe dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

            Đối với tuyến QL1A, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, tuyến Nghi Sơn đi Cảng hàng không Thọ Xuân… chỉ bố trí lực lượng tuyên truyền, TTKS, XLVP về TTATGT đường bộ của xe môtô, xe gắn máy, xe môtô điện, xe máy điện, xe thô sơ và vi phạm của xe ôtô về giao thông tĩnh theo Điện mật số 226 ngày 05/6/2018, Quyết định số 241/QĐ-CAT-PV11-PC67 ngày 24/5/2018 và Quyết định số 1456/QĐ-CAT-PC67 ngày 11/9/2016 của Giám đốc Công an tỉnh về phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa bàn TTKS và XLVP hành chính về TTATGT đường bộ.

            - Tổ Cảnh sát Trật tự (Tổ 4): Tổ chức tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 3, Điều 74, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, chở quá số người quy định…

            - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS tăng cường công tác TTKS, xử lý vi phạm theo Kế hoạch số 344, ngày 26/11/2019 của Giám đốc Công an tỉnh và Kế hoạch số 3355, ngày 12/12/2019 của Trưởng Công an huyện về cao điểm đảm bảo TTATGT, TTCC trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

            - Chỉ huy và CBCS phải chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy trình, chế độ công tác do Bộ Công An quy định (Thông tư 01, 02/2016/TT-BCA ngày 04/1/2016 của Bộ Công an về: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT và Quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của CSGT; Thông tư 13/2019/TT-BCA, ngày 19/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

            - Từ 19h00 đến 22h30, ngày 07, 08, 10 và 11/01/2020, CBCS trong Đội tổ chức TTKS xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, TTCC trên địa bàn huyện (có phương án cụ thể).

            * Ghi chú: Căn cứ vào tình hình thực tế, đồng chí Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CBCS thực hiện nhiệm vụ, báo cáo lãnh đạo đơn vị có thể thay đổi thời gian, địa bàn, bố trí lực lượng cho phù hợp để TTKS xử lý các vi phạm TTATGT, TTCC nổi cộm và đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên tuyến, phương tiện giao thông./.

 

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

(đã ký)

 

Thượng tá Trịnh Văn Giang

P.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHỤ TRÁCH

(đã ký)

Thượng tá Bùi Văn Huynh

ĐỘI TRƯỞNG

 

(đã ký)

Trung tá Nguyễn Văn Vịnh