KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN ĐỘI CSGT-TT-CĐ, CÔNG AN HUYỆN TRIỆU SƠN (Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020)

Tin liên quan