KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

ĐỘI CSGT SỐ 3

 

Số: 02/2020/KH-Đ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Thanh Hóa, ngày 05 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

         

Thực hiện Kế hoạch số 5335/KH-C08-P1 ngày 22/11/2019 của Cục CSGT, Kế hoạch số 344/KH-CAT-PV01 của Giám đốc Công an tỉnh và Kế hoạch số 1437/KH-PC08 ngày 09/12/2019 của Phòng CSGT về “Cao điểm bảo đảm TTATGT, TTCC dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân 2020”, Đội CSGT Số 3 xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến phụ trách như sau: 

1. Bố trí lực lượng:

- Tổ 1 (04 đ/c): Chuyên (Đp) - TT, D.Kiên, Đạt, Ng.Sơn -lái xe.

- Tổ 4 (04 đ/c): Kiên (Đp) - TT, Tú, Lê Sơn, Tr.Tuấn - lái xe.

- Tổ 2 (04 đ/c): Lưu Sơn - TT, Lại.Tuấn, Nam, Quang -lái xe.

- Tổ 5 (04 đ/c):  Khiêm - TT, Tùng, H.Tuấn, Xuân - lái xe.

- Tổ 3 (04 đ/c): Huy - TT, Phong, Ngọc, Bình -lái xe.

- Tổ 6 (03 đ/c): Minh - TT, Trọng, Phát - lái xe

- Xử lý, TM: Đ/c An; - Đo tốc độ, quay camera: Đ/c Nguyên, Phương

- Chốt KDĐV: Thạch Thành-Đ/c Duẩn; Như Xuân-Đ/c Thanh

- Tăng cường tổ đặc biệt PC08: Đ/c Khoa

 

 

 

           2. Tuyến, địa bàn, thời gian, phương thức, phương tiện, TBKT tuần tra, kiểm soát:

               Nội dung

Ngày, tháng

Tổ TTKS

TTKS công khai

Sử dụng PT, TBKT nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ

Nhiệm vụ

 

Thứ hai

Ngày 06/01/2020

 

 

 

Tổ 1, 2

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km503 đến Km533 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ1: từ 6h-12h, 13h-15h; Tổ2:Từ 15h-19h, 20h-24h

- Xe Ô tô 36B-3999, gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 3,4

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km533 đến Km631 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ3: từ 6h-12h, 13h-15h; Tổ4:Từ 15h-19h, 20h-24h

- Xe ôtô 36A-00138, gậy chỉ huy GT, còi,  súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

  Tổ 5

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL217 từ Km56+500 đến Km195; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00740, xe mô tô 36A1-00036,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

 

Tổ 6

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL15A từ Km28 đến Km114; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00734, xe mô tô 36A1-00056,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

Thứ ba

Ngày 07/01/2020

 

 

 

Tổ 1, 2

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km503 đến Km533 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ1: Từ 15h-19h, 20h-24h; Tổ2 Từ 6h-12h, 13h-15h

- Xe Ô tô 36B-3999, gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

.

 

 

Tổ 3, 4

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km533 đến Km631 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ3: Từ 15h-19h, 20h-24h; Tổ4: Từ 6h-12h, 13h-15h

- Xe ôtô 36A-00138, gậy chỉ huy GT, còi,  súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

 Tổ 5

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL217 từ Km56+500 đến Km195; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00740, xe mô tô 36A1-00036,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

 

Tổ 6

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL15A từ Km28 đến Km114; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00734, xe mô tô 36A1-00056,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

Thứ tư

Ngày 08/01/2020

 

 

Tổ 1, 2

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km503 đến Km533 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ1: từ 6h-12h, 13h-15h; Tổ2:Từ 15h-19h, 20h-24h

- Xe Ô tô 36B-3999, gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

.

 

 

Tổ 3,4

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km533 đến Km631 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ3: từ 6h-12h, 13h-15h; Tổ4:Từ 15h-19h, 20h-24h

- Xe ôtô 36A-00138, gậy chỉ huy GT, còi,  súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

Tổ 5

                                      

                                        Nghỉ bù

 

 

 

 

 

Tổ 6

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL15A từ Km28 đến Km114; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00734, xe mô tô 36A1-00056,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

Thứ Năm

Ngày 09/01/2020

 

 

 

 

Tổ 1, 2

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km503 đến Km533 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ1: từ 15h-19h, 20h-24h; Tổ2:Từ 6h-12h, 13h-15h

- Xe Ô tô 36B-3999, gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

.

 

 

Tổ 3, 4

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km533 đến Km631 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ3:Từ 15h-19h,20h-24h;Tổ4: Từ 6h-12h, 13h-15h

- Xe ôtô 36A-00138, gậy chỉ huy GT, còi,  súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 Tổ 5

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL217 từ Km56+500 đến Km195; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00740, xe mô tô 36A1-00036,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

Tổ 6

Nghỉ bù

 

Thứ Sáu

Ngày 10/01/2020

 

 

 

Tổ 1, 2

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km503 đến Km533 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ1: từ 6h-12h, 13h-15h; Tổ2:Từ 15h-19h, 20h-24h

- Xe Ô tô 36B-3999, gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

.

 

 

Tổ 3, 4

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km533 đến Km631 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ3: từ 6h-12h, 13h-15h; Tổ4:Từ 15h-19h, 20h-24h

- Xe ôtô 36A-00138, gậy chỉ huy GT, còi,  súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

Tổ 5

      

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL217 từ Km56+500 đến Km195; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00740, xe mô tô 36A1-00036,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

 

Tổ 6

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL15A từ Km28 đến Km114; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00734, xe mô tô 36A1-00056,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

Thứ Bảy

Ngày 11/01/2020

 

 

 

Tổ 1, 2

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km503 đến Km533 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ1: Từ 15h-19h, 20h-24h; Tổ2: Từ 6h-12h, 13h-15h

 

- Xe Ô tô 36B-3999, gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

 

 

 

Tổ 3, 4

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km533 đến Km631 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ3: Từ 15h-19h, 20h-24h; Tổ4: Từ 6h-12h, 13h-15h 

- Xe ôtô 36A-00138, gậy chỉ huy GT, còi,  súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

Tổ 5

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL217 từ Km56+500 đến Km195; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00740, xe mô tô 36A1-00036,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

 

Tổ 6

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL15A từ Km28 đến Km114; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00734, xe mô tô 36A1-00056,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

Chủ nhật

Ngày 12/01/2020

 

 

 

Tổ 1, 2

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km503 đến Km533 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ1: từ 6h-12h, 13h-15h; Tổ2:Từ 15h-19h, 20h-24h

- Xe Ô tô 36B-3999, gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

.

 

 

Tổ 3, 4

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km533 đến Km631 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Tổ3: từ 6h-12h, 13h-15h; Tổ4:Từ 15h-19h, 20h-24h

- Xe ôtô 36A-00138, gậy chỉ huy GT, còi,  súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

 

 Tổ 5

 

 

 

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL217 từ Km56+500 đến Km195; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00740, xe mô tô 36A1-00036,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

        Tổ 6

- Tuần tra cơ động kết hợp với xử lý tại một điểm trên tuyến QL15A từ Km28 đến Km114; xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp xử lý các chuyên đề: quá tải, quá kích thước thành thùng, các vi phạm của người điều khiển và người ngồi trên xe môt tô, xe máy điện, các vi phạm TTATGT khác.

- Thời gian: Từ 8h-10h, 15h-18h, 20h-23h

- Xe ôtô 36A-00734, xe mô tô 36A1-00056,  gậy chỉ huy GT, còi, súng bắn đạn cao su, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang...và biên bản VPHC, quyết định tạm giữ PT, các biểu mẫu...

 

3. Nhiệm vụ của cán bộ  XLVP, Tổng hợp và CBCS sử dụng TBKT, liên ngành:

- Đ/c An: Giúp chỉ huy đội xây dựng báo cáo định kỳ, các văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo phòng trong công tác đảm bảo TTATGT, kiểm tra điều lệnh CAND tại đơn vị, quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật; Tiếp dân, giải quyết các thủ tục xử lý vi phạm về TTATGT tại đơn vị.

- Đ/c Phương: Thường phục, sử dụng máy đo tốc độ ghi hình, máy quay Camera, sử dụng phương tiện cá nhân, chủ động phối hợp với các Tổ công tác 1, 2 xử lý các phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ, đậu đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, tránh vượt sai quy định, vi phạm phần đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

- Đ/c Nguyên: Thường phục, sử dụng máy đo tốc độ ghi hình, máy quay Camera, sử dụng phương tiện cá nhân, chủ động phối hợp với các Tổ công tác 3,4 xử lý các phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ, đậu đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, tránh vượt sai quy định, vi phạm phần đường trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

- Tổ phối hợp liên ngành: Thực hiện nghiêm túc về thời gian được phân công (do chốt trưởng các chốt phân công cụ thể) phối hợp liên ngành kiểm soát dịch động vật của các phương tiện vận chuyển trên tuyến được phân công.

4. Thực hiện các yêu cầu khác của Lãnh đạo phòng:

Ngoài nhiệm vụ cụ thể nêu trên, CBCS sẵn sáng tham gia các nhiệm vụ đột xuất khi Lãnh đạo điều động như: Phối hợp đảm bảo TTATGT trên tuyến, phân luồng, chống ùn tắc giao thông; Giải quyết các vụ va chạm giao thông, phối hợp giải quyết tai nạn giao thông; đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại hoạt động trên tuyến; tham gia dẫn đoàn...

Lưu ý: Các tổ công tác căn cứ vào tình hình TTATGT thực tế trên các tuyến có thể báo cáo Lãnh đạo phòng thay đổi thời gian TTKS, XLVP đảm bảo hiệu quả và phòng ngừa TNGT cũng như phòng chống tội phạm trên tuyến.

TRƯỞNG PHÒNG

 

Đã ký

 

 Đại tá  Lê Văn Chiến

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PT

 

Đã ký

 

Trung tá Tống Xuân Tân

ĐỘI TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trung tá Lê Đức Thắng