Kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT từ ngày 25/01 đến ngày 31/01/2021