KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TTATGT TỪ NGÀY 11/01 ĐẾN NGÀY 17/01/2021