KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)

Kế hoạch