KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

kế hoạch tuần tra kiểm soát