KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 01/2/2021 đến ngày 07/2/2021)

Kế hoạch

Kế hoạch