KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 25/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

kế hoạch

kế hoạch