KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

Kế hoạch

kế hoạch