KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

Kế hoạch

kế hoạch