KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Kế hoạch

Kế hoạch TTKS tuần

Tin liên quan