Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC hơn 1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành kiểm tra định kì, chuyên đề 612 lượt cơ sở, lập 612 biên bản kiểm tra an toàn PCCC, kiến nghị khắc phục 2030 tồn tại, thiếu sót về PCCC, xử lý vi phạm hành chính 47 trường hợp phạt tiền 1.060.000.000, tạm đình chỉ hoạt động 13 trường hợp, trong đó tiến hành đình chỉ hoạt động 04 cơ sở do vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng tại tập tài liệu đính kèm.

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu