Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Tên TTHC Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Trình tự, cách thức thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ:

 

* Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện việc trình báo mất hộ chiếu tại Công an cấp huyện nơi gần nhất.

 

Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị để kiểm tra đối chiếu.

 

* Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).

 

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người bị mất hộ chiếu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 

Bước 3: Nhận kết quả

 

Công an cấp huyện gửi thông báo về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông cho người gửi đơn.

 

2. Cách thức thực hiện:

 

 

Trực tiếp nộp đơn báo mất hộ chiếu.       

 

Thành phần hồ sơ

+ 01 đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an; Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi bị mất hộ chiếu thì đơn trình báo mất hộ chiếu do cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khai và ký thay.

+ Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp trình báo mất hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Số lượng hồ sơ (bộ) 01
Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, Công an cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người gửi đơn.

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Cơ quan thực hiện TTHC Công an huyện, thị xã, thành phố
Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo về việc đã tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu (mẫu VB01 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an)

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp đơn báo mất hộ chiếu theo mẫu cho Công an cấp huyện. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam 2019

Thông tư số 73/2021/TT-BCA Quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Cơ quan ban hành 628df1a74e52433294096522
Số hồ sơ
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Công an huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành