Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Tên TTHC Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Trình tự, cách thức thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

    Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
    Bước 2: Nộp hồ sơ:
    * Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện việc trình báo mất hộ chiếu tại Công an cấp huyện nơi gần nhất, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến.
    Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị để kiểm tra đối chiếu.
    * Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).
    * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
    - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.
    - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người trình báo mất hộ chiếu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.    
    Bước 3: Nhận kết quả
    Công an cấp huyện gửi thông báo về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông cho người gửi đơn.

2. Cách thức thực hiện:

    - Trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an cấp huyện.
    - Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
    - Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thành phần hồ sơ

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp khai và ký thay. 

Số lượng hồ sơ (bộ) 01
Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, Công an cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người gửi đơn và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Công an cấp huyện, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thực hiện hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu và thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu cho người gửi đơn.

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông đang ở trong nước

Cơ quan thực hiện TTHC Công an huyện, thị xã, thành phố
Kết quả thực hiện TTHC

- Thông báo của Công an cấp huyện về việc chuyển đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an.    
    - Thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB03) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an.    

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất hộ chiếu theo mẫu cho Công an cấp huyện hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ công an. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

    - Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019); được sửa đổi, bổ sung năm 2023 (Luật số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023).
    - Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Công an huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành