Lịch TTKS Đội CSGT số 1 (tuần 23)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020

Tác giả: Thanh Quyết
Nguồn: Đội CSGT Số 1 - Phòng PC08
Thăm dò ý kiến