Lịch TTKS Đội CSGT số 1 (tuần 25)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020

Tác giả: Thanh Quyết
Nguồn: Đội CSGT Số 1 - Phòng PC08
Thăm dò ý kiến