Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 912 phát sóng ngày 30/09/2020