75 năm một chặng đường vẻ vang (Phần 1): Những chiến công còn mãi với thời gian