Ra mắt mô hình dòng họ tự quản về ANTT tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn

Sáng 6/9, UBND xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Nguyễn Đăng tự quản về ANTT” …

Mục đích của việc thành lập mô hình này là nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của dòng họ, nhất là những người đứng đầu, người có uy tín trong dòng họ trong việc tuyên truyền, giáo dục và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ANTT, xây dựng dòng họ tự quản về ANTT. 

Đai diện các chi họ dòng họ Nguyễn Đăng ký cam kết thi đua


Theo đó, mô hình “dòng họ Nguyễn Đăng tự quản về ANTT” ở xã Minh Sơn huyện Triệu Sơn được xây dựng trên cơ sở Quyết định của UBND xã Minh Sơn. Dòng họ Nguyễn Đăng đã xây dựng Quy ước bao gồm 8 chương và 33 điều thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi gia đình và cá nhân dòng họ trong việc giáo dục con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa gắn với khu dân cư an toàn về ANTT./.

Tác giả: Huy Hoàng
Tin liên quan