Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Nhằm hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình đại hội Đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng 14/5, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ công an tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán của Đoàn, Hội đẻ lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện…

Tại hội nghị, sau khi quán triệt nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII, các ĐVTN và hội viên Hội Phụ nữ công an tỉnh đều đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và có kết cấu hợp lý. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình, thống nhất về nội dung, bố cục của dự thảo báo cáo, nhất là về phần đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế đã được dự thảo Báo cáo đánh giá, chỉ ra thẳng thắn, nghiêm túc.

Các ý kiến đóng góp cũng đề nghị Tiểu ban nội dung xem xét, sửa đổi, bổ sung thêm những số liệu liên quan trực tiếp đến chỉ tiêu công tác trong nhiệm kỳ. Đối với phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, các ý kiến đề nghị cần phân tích, đánh giá và dự báo sâu hơn những tình hình tác động trực tiếp đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT, từ đó đề ra các mục tiêu , giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

 

Nhiều ý kiến cũng kiến nghị đề xuất, bổ xung thêm nội dung về vai trò lãnh đọa, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên, phụ nữ. Đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thúc hội nghị, ban tổ chức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc thảo luận đóng góp ý kiến, bổ sung để hoàn thiện báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu và tổng hợp nội dung các ý kiến thảo luận, đề xuất Tiển ban xây dựng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình xây dựng báo cáo chính trị./.

Tác giả: Huy Hoàng
Thăm dò ý kiến