A- A A+ |

Đảng ủy Công an Trung Ương: Tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện các kết luận của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đảm bảo trật tự ATGT

Sáng 27/8, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chị thị số 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông…

Hội nghị được tổ chức truyền hình trực tuyến đến 68 điểm cầu trên địa bàn toàn quốc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công an các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tham dự hội nghị.


Báo cáo kết quả tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 18 tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc triển khai thực và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thông qua việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao hơn. 


100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật quan trọng góp phần định hướng, tạo hành lang pháp lý cho công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được chú trọng đặt lên hàng đầu; các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày một đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao; góp phần động viên, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. Công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực…

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu Công an Thanh Hóa

 

Về công tác đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần phải huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. Theo đó, trong thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến hơn; số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm dần qua từng năm, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…
Phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá nêu rõ: Từ năm 2008, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng và ban hành Đề án Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện nay, tại tỉnh Thanh Hoá đang có 42 loại mô hình tự quản về an ninh trật tự đối với cấp xã, phường, thị trấn và có 31 loại mô hình đối với khối cơ quan, doanh nghiệp. Nhiều mô hình hoạt động rất hiệu quả, giúp nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ, hoà giải và giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cơ sở. Tỉnh Thanh Hoá cũng đang triển khai việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã và đề nghị Bộ Công an xem xét chuyển các đồng chí là trưởng công an xã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào lực lượng công an chính quy, đề nghị Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ sớm có quy định về tổ chức hoạt động và chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Tô Lâm quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 44 và Kết luận Số 45 của Ban Bí Thư, những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ: Để quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với thực hiện Chỉ thị số 18, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông; chú trọng ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật vào thực hiện giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông./.


Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan