Những nội dung cơ bản của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Liên quan đến dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ Công an cho biết đã nghiên cứu, kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành, được thực tiễn kiểm nghiệm, đánh giá là phù hợp, còn giá trị để quy định đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bảo đảm ...
Thăm dò ý kiến