A- A A+ |

Nhân lên sức mạnh toàn dân trong phong trào PCCC

Cách đây 58 năm, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố Pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung, lực lượng cảnh sát PCCC nói riêng. Tiếp đó, năm 2001 Quốc hội đã chính thức thông qua Luật PCCC, có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001. Từ đó đến nay, ngày 4/10 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng PCCC và cũng là ngày toàn dân PCCC....

Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực PCCC, trong những năm qua, đặc biệt là khi Luật PCCC ra đời, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an Thanh Hóa đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC toàn dân giai đoạn 2016 - 2020”. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác PCCC. Nhờ đó, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành Luật PCCC đã được nâng lên một bước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ PCCC trong tình hình mới.

Ông Lê Văn thành, Phó chủ tịch UBND thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn cho biết: Cấp ủy, chính quyền thị trấn Rừng thông huyện Đông Sơn rất quan tâm tới công tác PCCC, đã thành lập Ban chỉ đạo PCC.Tại 9 khu phố đều có các tổ dân phòng phối hợp với công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn công tác nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng,  người dân và các chủ hộ kinh doanh. Nhờ đó tình hành ANTT nói chung, an toàn PCCC nói riêng trên địa bàn thị trấn  đảm bảo ổn định.

Lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn công tác PCCC cho lực lượng bảo vệ doanh nghiệp

 

Nét nổi bật trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, đó là công tác PCCC đã được xã hội hoá ngày càng sâu rộng, từ đó thu hút được nhiều nguồn lực cho công tác PCCC, góp phần đưa phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả. Lực lượng PCCC ở cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở và khu dân cư. Hàng năm, lực lượng này đều được huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập các phương án PCCC. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC, cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến, chỉ huy, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và lực lượng PCCC cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, cơ quan doanh nghiệp đối với công tác PCCC.

Theo ông On In Suk, Giám đốc Công ty TNHH Ky ung vina Co.LTD có trụ sở đóng tại huyện Đông Sơn thì để làm tốt công tác PCCC, công ty đã thường xuyên đôn đốc, tuyên truyền, nhắc nhở về công tác an toàn PCCC và tuyên truyền về các kiến thức PCCC cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong nhà máy. Công ty đã thành lập và duy trì đội PCCC ở cơ sở để đảm bảo công tác an toàn, đồng thời ban hành nội quy để tất cả công nhân đều nắm được. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC kiểm tra công tác đảm bảo PCCC trên lĩnh vực xăng dầu

 

Với phương châm “tích cực phòng cháy, chủ động chữa cháy”, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an và UBND tỉnh về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, tăng cường biên chế nên đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác PCCC. 

Hàng năm, lực lượng cảnh sát PCCC từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này, đồng thời thường xuyên hướng dẫn kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị, địa phương cơ sở, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC để kiến nghị các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền khắc phục. Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đã từng bước được nâng cấp cả trình độ, trang bị và khả năng PCCC đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC trong tình hình hiện nay.  

Xã hội càng phát triển thì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ càng cao, hậu quả tác hại do nguy cơ cháy nổ gây ra là nghiêm trọng và khó lường. Do vậy, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác PCCC là yếu tố quyết định ngăn ngừa tai nạn cháy nổ xảy ra, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.


Tác giả: Mai Hà