Ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân

Mục đích của việc thành lập mô hình này là nhằm nâng cao nhận thức cho các chức việc và giáo dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, của Giáo hội, để mọi người tự giác chấp hành, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn các Giáo xứ. 

Mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” ở xã Quảng Phú huyện Thọ Xuân được xây dựng trên cơ sở Quyết định của UBND xã Quảng Phú. Theo đó 2 giáo xứ Phúc Địa và giáo xứ Phương Long đã xây dựng, thống nhất 8 tiêu chí đạt tiêu chuẩn “Xứ đạo, họ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi giáo xứ trong việc “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải”; phấn đấu xây dựng các Giáo xứ, Giáo họ kiểu mẫu trong Giáo hạt, Giáo phận, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa” xã Quảng Phú gồm 18 thành viên.

Đại diện giáo xứ Phúc Địa và giáo xứ Phương Long ký kết bản giao ước thi đua 
xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên -  Gia đình văn hóa”

 

Tại buổi lễ ra mắt, đại diện giáo xứ  Phúc Địa và giáo xứ Phương Long đã thảo luận, thông qua nội dung Quy ước hoạt động và bản giao ước thi đua xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên -  Gia đình văn hóa”./.

 

Tác giả: Huy Hoàng
Tin liên quan