Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị: Tổ chức hội nghị biểu dương gương “người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020

Ngày 10/6/2020, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã tổ chức hội nghị biểu dương gương “người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020...

Hưởng ứng phong trào đi đua “Vì An ninh tổ quốc” và các phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an, Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh phát động, trong giai đoạn 2015 – 2020, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá trên từng lĩnh vực công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

 

Trong 5 năm (2015 – 2020), đơn vị đã liên tục đạt các danh hiệu thi đua, trong đó có 4 năm liên tục từ 2015 đến 2018 được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Được Bộ Công an tặng cờ thi đua trong tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018; có 1 cá nhân được Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

 

Các cá nhân được Giám đốc công an tỉnh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

 

Tại hội nghị biểu dương gương “người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020, đơn vị có 4 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

 

Ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025

 

Tại hội nghị, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” với các nội dung trọng tâm là tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đảng và công tác chính trị, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá trong sạch, vững mạnh. Tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phối hợp tốt với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an Thanh Hóa; tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, hạ uy tín lực lượng Công an. Tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Vì ANTQ” và các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà  nước, Bộ Công an và tỉnh Thanh Hoá phát động, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công an Thanh Hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND nhằm nâng cao ý thức tự giác của CBCS. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không có cán bộ, đảng viên sai phạm, bị xử lý kỷ luật…

 

Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Để có căn cứ tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bảo đảm đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú.

Đề nghị ông/bà vui lòng cho ý kiến vào ô lựa chọn "Diện tích nhà ở tối thiểu công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa