Phòng An ninh chính trị nội bộ: Tổ chức hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 11/6/2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020...

Giai đoạn 2015-2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua do Bộ Công an, Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh phát động. Phong trào được triển khai sâu rộng đến toàn thể CBCS trong đơn vị với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên CBCS nỗ lực rèn luyện, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc. Nhờ đó, trong 5 năm qua các mặt công tác của đơn vị đều đạt kết quả vượt trội hơn so với các năm trước đây. Trên lĩnh vực chính trị nội bộ, đơn vị đã rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với 1186 trường hợp trong nguồn quy hoạch lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố diện Ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý, phục vụ bảo vệ nhân sự tham gia đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, qua đó đã phát hiện 68 trường hợp có vấn đề chú ý; bảo vệ an toàn tuyệt đối 173 lượt đoàn các đồng  chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương. Trên lĩnh vực văn hóa, an ninh mạng, đơn vị đã rà soát, lập danh sách quản lý trên 75 trang tin, hơn 136 tài khoản FB thường xuyên đăng tải, chia sẻ và trên 1000 trường hợp sử dụng tài khoản FB cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung nhạy cảm về chính trị, xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; viết trên 12.000 tin, bài đăng tải trên các blog, fanpage; phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng 26 phóng sự tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân…

Các tập thể, cá nhân có thành tích có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
"Vì an ninh tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020

 

Qua phong trào thi đua 2015 – 2020, Phòng An ninh chính trị nội bộ có 2 cá nhân có 5 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen; tập thể đơn vị có 4 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong đó có 2 năm (2016 và 2019) được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào Vì ANTQ cấp cơ sở”.

Các đội nghiệp vụ Phòng An ninh chính trị nội bộ ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua
 “Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 -2025

 

Tại hội nghị, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 – 2025; đề ra nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể để triển khai thực hiện. Trọng tâm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ, đơn vị khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2020 – 2025; chủ động nắm tình hình liên quan an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên các lĩnh vực, chuyên đề, tổ chức do đơn vị phụ trách; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch “Siết chặt công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm”, trọng tâm là quản lý công việc, quản lý quan hệ và quản lý sinh hoạt của CBCS. Phấn đấu năm 2020 và những năm tiếp theo đơn vị luôn giữ vững danh hiệu thi đua “Đơn vị quyết thắng”./.

Tác giả: Công an tỉnh
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Để có căn cứ tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bảo đảm đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú.

Đề nghị ông/bà vui lòng cho ý kiến vào ô lựa chọn "Diện tích nhà ở tối thiểu công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa