Ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh

Ngày 15/01/2021, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) và Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh…

Thực hiện quy chế phối hợp số 01/QCPH-PA72-PTM ngày 23/3/2012 về công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giữa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Phòng Tham mưu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong những năm qua 2 đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cửa khẩu đường bộ và đường biển.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện 
Quy chế phối hợp số 01 ngày 23/3/2012 về công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh

 

Trong giai đoạn 2012 – 2020, 2 đơn vị đã làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác kiểm soát, quản lý xuất nhập cảnh thuộc chức năng quản lý của mỗi đơn vị; phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép. Thông qua các đợt công tác đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyến biên giới đường bộ và tuyến biển tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất nhập cảnh, về công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời tham mưu giải quyết linh hoạt, hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh ngay tại cơ sở không để nảy sinh phức tạp. Trong hợp tác quốc tế đã phối hợp có hiệu quả với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) duy trì nghiêm Hiệp định về Quy chế biên giới; tổ chức tuần tra song phương, phối hợp với lực lượng dân quân, công an xã tuần tra biên giới. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh nói chung và trên tuyến biên giới đường bộ, đường biển nói riêng cơ bản được giữ vững ổn định, nhất là việc quản lý, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh.

Để tiếp tục tăng cường và phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa hai bên trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý có hiệu quả đối với mọi hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thống nhất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ký quy chế phối hợp trong đó quy định rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, hình thức trao đổi, phối hợp, nội dung phối hợp.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 ký Quy chế phối hợp số 20 về quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh

 

Theo đó, 2 đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin theo chức năng, thẩm quyền của đơn vị cũng như phối hợp trong xử lý các vụ việc, tình hình có liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh. Trong công tác phối hợp phải thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật; tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các bên hoạt động. Tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Đảm bảo đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi bên. Quá trình triển khai thực hiện Quy chế phải bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ của mỗi đơn vị, không để sơ hở, thiếu sót, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, không để lộ, lọt thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện./.

Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan