A- A A+ |

Đảng uỷ Công an tỉnh: Tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đoàn viên ưu tú

Ngày 9/9/2019, Đảng uỷ Công an tỉnh đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 77 quần chúng là đối tượng kết nạp đảng, đoàn viên ưu tú ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đại tá Khương Duy Oanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp học…

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, đoàn viên ưu tú sẽ được tổ chức trong thời gian 4 ngày, từ ngày 9/9 – 13/9. Qúa trình học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Giới thiệu hệ thống tổ chức Đảng trong Công an nhân dân.

 
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp đảng   

 

Thông qua lớp học, các học viên sẽ được trang bị những nội dung, kiến thức  cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng từ khi thành lập cho đến nay. Đặc biệt là vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nắm vững những vấn đề cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ của đảng viên, hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Qua đó giúp cho các học viên hiểu được mục tiêu lý tưởng của Đảng, nâng cao sự giác ngộ lý tưởng cộng sản và lập trường giai cấp, xác định đúng đắn động cơ vào Đảng, từ đó xây dựng quyết tâm rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.                

          

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, Đồng chí Khương Duy Oanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên cũng như việc bồi dưỡng lý luận chính trị đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng chí đề nghị Ban tổ chức lớp học làm tốt công tác quản lý, duy trì lớp học. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định và điều lệnh CAND; phối hợp chặt chẽ với trường Chính trị tỉnh chuẩn bị tốt đề cương, giáo án bài giảng để truyền đạt các chuyên đề học tập đảm bảo chất lượng đề ra; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập 1 cách nghiêm túc, khách quan. Đối với các học viên đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu cần xác định động cơ, mục đích học tập đúng đắn đồng thời cần tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Kết thúc lớp học, Ban tổ chức lớp học sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cấp giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu./.


Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan