Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Chiều 15/8/2019, UBND xã Hà Sơn, huyện Hà Trung đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Đây là đơn vị được huyện Hà Trung chọn làm điểm để tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, thực hiện Quyết định 521/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân, trong đó lực lượng Công an xã Hà Sơn đóng vai trò tham mưu nòng cốt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hà Sơn, huyện Hà Trung đã có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Các lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở ngày càng được xây dựng, củng cố vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, thực sự là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

 

Lãnh đạo UBND xã Hà Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Từ đó, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT và xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT đã được xây dựng và phát huy hiện quả, như: Hội CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng; Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội...

Thông qua các mô hình tự quản này, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin liên quan đến ANTT; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ nhiều người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

Nhân dịp này, UBND xã Hà Sơn đã trao Giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.                                                            

Tác giả: Sơn Hà
Tin liên quan