UBND thị trấn Quán Lào: Tổ chức hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019

Sáng 15/8/2019, UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định đã tổ chức hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019

Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong việc giữ gìn sự ổn định về ANTT ở cơ sở, trong những năm qua, công tác tuyên truyền , vận động toàn dân tích cực tham gia bảo vệ ANTQ và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng đông đảo của quần chúng nhân dân, trong đó lực lượng công an thị trấn Quán Lào đóng vai trò tham mưu nòng cốt. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn dân đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đặc biệt là từ năm 2008 đến nay, thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về củng cố ban chỉ đạo; các lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở và triển khai xây dựng mô hình “ Khu  dân cư an toàn về ANTT”, cấp ủy, chính quyền và BCĐ 138 thị trấn Quán Lào đã luôn quan tâm xây dựng, củng cố và kiện toàn BCĐ ANTT thị trấn, các tổ bảo vệ ANTT ở thôn, khu phố, tổ ANXH và các lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

UBND thị trấn Quán Lào tiến hành trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Nhờ đó, hoạt động của Ban chỉ đạo ANTT thị trấn, tổ ANTT, tổ ANXH ở khu dân cư đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả; đã xuất hiện nhiều mô hình như: Mô hình “Đoạn đường tự quản”, “Tổ cứu hộ cứu nạn”, “Đội thanh niên xung kích”.v.v.

Thông qua ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, các tầng lớp nhân dân đã luôn quan tâm, tin tưởng và tích cực , hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Trong đó quần chúng nhân dân đã cung cấp cho  cơ quan công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đảm bảo ANTT.  Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn cơ bản đảm bảo ổn định, xảy ra 45 vụ việc liên quan đến ANTT. Trong đó, công an thị trấn đã giải quyết 12 vụ, công an huyện giải quyết 33 vụ. Địa bàn không xảy ra trọng án, TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Tại hội nghị, UBND thị trấn Quán Lào đã tiến hành trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Tác giả: Huy Hoàng
Tin liên quan