Lực lượng công an đảm bảo ANTT Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa