Kế hoạch Tuần 28 Đội CSGT số 2 Phòng PC08 (03/7/2022 - 10/7/2022)

 

Nguồn: Đội CSGT Số 2 - Phòng PC08
Thăm dò ý kiến