KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TTATGT, TTCC, TTĐT của Công an Thành phố Thanh Hóa (Từ ngày 23/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

Tin liên quan