KẾ HOẠCH Công tác tuần từ 10/8/2020 đến 16/8/2020 Đội CSGT-TT; Công an huyện Quảng Xương

 

Thăm dò ý kiến