KẾ HOẠCH Công tác tuần từ 01/2/2021 đến 07/2/2021 Đội CSGT-TT; Công an huyện Quảng Xương

 

kế hoạch công tác tuần

Thăm dò ý kiến