A- A A+ |

Kê hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT tuần (từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020) Công an huyện Nga Son

Nhãn

 


Tin liên quan