A- A A+ |

Kê hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo TTAGT tuần (từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020) Công an huyện Nga Sơn

 


Tin liên quan