KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN ĐỘI CSGT,TT CÔNG AN HUYỆN LANG CHÁNH( Thời gian từ ngày 30/3/2020 đến 05/4/2020)