KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN KIỂM TRA XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ NỔI CỘM VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LANG CHÁNH