Kế hoạch tuần tra kiểm soát của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 30/3-05/4/2020

 

Tin liên quan