Thông báo số định danh cá nhân

Tên TTHC Thông báo số định danh cá nhân
Trình tự, cách thức thực hiện

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu Công an xã. phường, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo.

Bước 2: Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú kiểm tra thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, in Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

* Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú.

Thành phần hồ sơ

Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân hoặc người đại diện hợp pháp.

Số lượng hồ sơ (bộ) 01
Thời hạn giải quyết

Chưa quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân đăng ký thường trú trên địa bàn quản lý.

Cơ quan thực hiện TTHC Công an xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an).

Phí, lệ phí (nếu có)

Chưa quy định.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

- Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Công an xã, phường, thị trấn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Công an xã, phường, thị trấn
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành