Cong An Thanh Hoa - Tiêu điểm
 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)   Đặt CATH làm trang chủ | RSS
Tiêu điểm Thứ bảy, 15/12/2018, 16:25 GMT+7
  Email Bản in
Nhìn lại 10 năm thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT”
( Thứ tư, 12/09/2018, 18:33 GMT+7 )
Với mục tiêu xây dựng và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), đồng thời củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 01 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đồng thời triển khai thí điểm Đề án “Củng cố tổ chức ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở”.

Sau gần 2 năm (2006 - 2008) tổ chức triển khai xây dựng thí điểm tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn 6 huyện: Hoằng Hoá, Thiệu Hoá, Đông Sơn, Tĩnh Gia, Quảng Xương và Như Thanh, ngày 14/2/2008, Công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 375 phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở” và Quyết định số 378 ban hành quy định về “Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn, tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố và tổ ANTT ở khu dân cư” (gọi tắt là Đề án 375). 

Tiếp đó, tháng 3/2008 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Nội dung cơ bản của Đề án 375 và Chỉ thị số 10 là: (1) Xây dựng, củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn; tổ bảo vệ ANTT thôn bản, khu phố; tổ ANXH ở khu dân cư. (2) Phát động phong trào toàn dân đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT với chủ đề “Từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị, trường học hãy làm nhiều việc tốt về ANTT”. (3) Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động các phong trào và mô hình quần chúng tự quản về ANTT ở khu dân cư. (4) Tập trung chỉ đạo giải quyết những tình hình, vụ việc phức tạp, nổi cộm về ANTT tại cơ sở. (5) Phát hiện, tham mưu đề xuất giải quyết những tồn tại, yếu kém để xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở thực sự vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc công an tỉnh ký quy chế phối hợp
về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức lao động”, giai đoạn 2018 - 2023


Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh được xác định là chủ trương lớn, có tầm chiến lược quan trọng trong việc phát huy sức mạnh to lớn của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn dân trên mặt trận giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Do đó, trong suốt 10 năm qua (2008 - 2018), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo điều hành của BCĐ 138 các cấp với sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã phát triển ngày càng sâu rộng. Nhiều mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở đã được xây dựng và nhân rộng.  

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền đã được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. Trong đó, BCĐ 138 các cấp đã tổ chức hơn 39 nghìn hội nghị, gần 385 nghìn cuộc họp dân với hơn 3 triệu lượt người tham gia; in ấn, phát hành hơn 100 nghìn cuốn tài liệu phục vụ cho công tác hướng dẫn, triển khai, thực hiện của cán bộ cốt cán từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn và tài liệu tuyên truyền xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT cấp phát đến từng thôn, bản, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn toàn tỉnh. 

Công an huyện Cẩm Thuỷ tuyên truyền vận động nhân dân tích cực
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT


Tổ chức hơn 13 nghìn buổi tuyên truyền lưu động, gần 280 nghìn lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn và các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; kẻ vẽ hơn 32.500 khẩu hiệu, panô, áp pich. BCĐ138 các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi tìm hiểu về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT” dưới nhiều hình thức như: Sân khấu hóa; hội thi Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn giỏi; giao lưu các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ..vv.. thu hút hàng vạn lượt người tham gia.

Việc kiện toàn Ban chỉ đạo ANTT và các lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT tại cơ sở được xác định là khâu đổi mới quan trọng trong việc thực hiện Đề án. Trong đó Ban chỉ đạo ANTT cấp xã, phường, thị trấn được thành lập trên cơ sở sáp nhập tất cả các Ban chỉ đạo liên quan đến ANTT trước đây như: Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; Ban chỉ đạo an toàn giao thông... do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm trưởng ban chỉ đạo thống nhất một đầu mối. Ở cấp thôn, bản, khu phố thành lập các tổ bảo vệ ANTT và tại khu dân cư thành lập các tổ an ninh xã hội (ANXH).

Cho đến nay, toàn tỉnh đã thành lập, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động 635 Ban chỉ đạo ANTT ở 635 xã, phường, thị trấn với 12.998 thành viên; 5.727 tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố, với 16.857 thành viên; 35.293 tổ ANXH với hơn 1 triệu thành viên là các hộ gia đình tham gia (chiếm 94% tổng số hộ gia đình trong toàn tỉnh); tổ chức cho 100% thôn, bản, khu phố, tổ bảo vệ ANTT, tổ ANXH; gần 2 triệu lượt hộ gia đình, hơn 2 triệu cá nhân và hơn 20.800 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký, cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT.

Ra mắt mô hình "Tổ An ninh công nhân" tại khu công nghiệp Lễ môn, TP.Thanh Hoá


Trong quá trình hoạt động, Ban chỉ đạo ANTT ở xã, phường, thị trấn; tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố và tổ ANXH ở khu dân cư đã luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Trong đó, lực lượng bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố và các tổ ANXH đã thực sự là “cánh tay nối dài” của chính quyền và Công an xã, thị trấn trong việc tuyên truyền và đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đây cũng là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn dân cư. Từ năm 2008 đến nay, các lực lượng này đã phát hiện và trực tiếp giải quyết gần 28 nghìn vụ việc liên quan đến ANTT; cung cấp cho lực lượng công an hơn 38 nghìn nguồn tin về ANTT; trực tiếp hoà giải 50.811 mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để nảy sinh phức tạp; lập hồ sơ chuyển lực lượng Công an xã, thị trấn giải quyết 17.695 vụ việc; phối hợp quản lý giáo dục 7.293 người phạm tội tiến bộ tái hòa nhập cộng đồng.

Một trong những kết quả nổi bật đó là công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh, phòng chống tội phạm; quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi  trên địa bàn dân cư đã được các cấp, các ngành quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động của 83 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT.

Trong đó, có 5 mô hình cấp tỉnh, 10 mô hình cấp huyện, 48 mô hình cấp xã; 20 mô hình trong địa bàn vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc. Tiêu biểu như: mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” do MTTQ tỉnh chủ trì; mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” của Hội Phụ nữ; mô hình “Câu lạc bộ Thanh niên phòng, chống tội phạm” của Tỉnh đoàn; mô hình “1+2” và “Tổ cứu hộ tai nạn giao thông” của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; “Dòng họ tự quản về ANTT” ở các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa; mô hình “Tổ thuyền ANXH” ở huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa; mô hình “Doanh nhân với ANTT”, “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” ở huyện Nga Sơn; mô hình “Tổ an ninh công nhân” ở TP.Thanh Hóa và các huyện Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Như Thanh; mô hình “Camera giám sát với công tác đảm bảo ANTT” ở các huyện Tĩnh Gia, Thiệu Hóa; mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh ở các huyện Triệu Sơn, Như Thanh”; Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân trên địa bàn TP.Thanh Hóa, giai đoạn 2016-20120”..vv..

Công an và Hội CCB huyện hà Trung phối hợp quản lý, giúp đỡ
người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng


Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, trong 10 năm qua, Công an Thanh Hoá đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh. Đồng thời liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. Từ năm 2008 đến nay, lực lượng công an và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chỉ đạo giải quyết 34.648 vụ việc liên quan đến ANTT, giảm 8,6% so với 10 năm trước.

Riêng công an tỉnh đã điều tra, xử lý 18.665 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 87,6%); triệt phá hơn 900 ổ, nhóm tội phạm, bắt giữ hơn 6.400 đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, trong đó có hàng chục băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, hoạt động "tín dụng đen", đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản; triệt xoá 520 tụ điểm hình sự, 814 tụ điểm ma tuý, 940 tụ điểm tệ nạn xã hội, chuyển hóa được 56% địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT. Toàn tỉnh đã xây dựng được 45,3% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT 9 năm liên tục; có từ 87 - 92% xã, phường thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; 81% khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 79% khu dân cư không có ma túy; 94,6% xã đạt tiêu chí số 19.2 về “xã đạt chuẩn an toàn về ANTT và đảm bảo bình yên” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Lực lượng công an xã tuyên truyền nhân dân đề cao cảnh giác phòng chống
tội phạm trộm cắp tài sản


Qua thực tiễn 10 năm triển khai thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu đó là: 

Một là: Công tác đảm bảo ANTT nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an làm tham mưu nòng cốt.

Hai Là: Việc củng cố Ban chỉ đạo ANTT và lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở phải gắn liền với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.

Ba là: Quá trình triển khai thực hiện đề án phải gắn kết chặt chẽ công tác đảm bảo ANTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương.

Bốn là: Phải luôn chăm lo xây dựng củng cố lực lượng làm công tác ANTT cơ sở đảm bảo đủ cả số lượng, chất lượng và trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ đãi ngộ về vật chất để lực lượng này tích cực, hăng hái tham gia công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, là chỗ dựa vững chắc cho quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Năm là: Chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung, đưa việc thực hiện Đề án đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTG trong CNVCLĐ


Trong thời gian tới, dự báo tình hình và nhiệm vụ đảm bảo ANTT là hết sức nặng nề, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xác định vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp rất quan trọng để giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. Do đó, lực lượng công an Thanh Hoá sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và BCĐ138 từ tỉnh đến cơ sở triển khai có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực Đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh trong điều kiện và tình hình mới. Riêng lực lượng công an Thanh Hoá sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội làm điểm tựa vững chắc cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ổn định ANTT, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc công an Thanh Hoá
Tin mới cập nhật
Công an tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 ( 15/12/2018 )
Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019( 07/12/2018 )
Đảm bảo ANTT và trật tự ATGT sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018( 07/12/2018 )
Lộ diện những phương thức hoạt động của đường dây “tín dụng đen” khủng ( 01/12/2018 )
Bóc gỡ đường dây “tín dụng đen” với những vòi bạch tuộc khủng như thế nào? ( 01/12/2018 )
Đánh “sập” đường dây tín dụng đen chấn động dư luận ( 01/12/2018 )
Công an Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền kết quả bước đầu đấu tranh với tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc ( 29/11/2018 )
Công bố Quyết định chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 ( 27/11/2018 )
Công an tỉnh: Hơn 1.500 bài tham gia cuộc thi tìm hiểu về “công tác Dân vận của hệ thống chính trị năm 2018”( 11/11/2018 )
Phụ nữ Công an Thanh Hóa: Tổ chức giao lưu, tọa đàm nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10( 19/10/2018 )
Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa 8 tỉnh Việt- Lào lần thứ XVIII ( 18/10/2018 )
Công an tỉnh: Phát động cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hoá với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”( 05/10/2018 )
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh: Tích cực phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy( 03/10/2018 )
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại Công an tỉnh( 02/10/2018 )
Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian diễn ra Lễ hội Lam Kinh( 01/10/2018 )
Người dân cần biết
   Đường dây nóng : +84.0373.725725
   Trực ban CA Tỉnh : +84.0373.852697
 
Tin được quan tâm
Công an Thanh Hoá: Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh
Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết 5 năm thực hiện đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT (2008 – 2013)
Công an Thanh Hóa: Gặp mặt, chúc mừng các đồng chí quê Thanh Hóa đang công tác tại Bộ Công an được phong quân hàm cấp tướng năm 2014
Công an Thanh Hóa: Tổ chức vòng chung kết hội thi điều lệnh – võ thuật CAND năm 2013
Cụm thi đua số 1 (Công an tỉnh Thanh Hóa): Tổ chức hội thi điều lệnh, võ thuật năm 2013
 
Tin mới
Công an tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Chuẩn bị kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Công an nhân dân
Giới thiệu nhân sự cán bộ Công an quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chống “cơ hội chính trị” chính là bảo vệ chính trị nội bộ tốt nhất
Đảm bảo ANTT và trật tự ATGT sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018
 
Thăm dò ý kiến
 
 
 Giới thiệu         Trở về đầu trang
© 2006-2012 Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa.
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.852697
Số giấy phép 298/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 26/9/2006. |