Cong An Thanh Hoa - Tiêu điểm
 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)   Đặt CATH làm trang chủ | RSS
Tiêu điểm Chủ nhật, 24/03/2019, 18:42 GMT+7
  Email Bản in
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM CÔNG AN THANH HOÁ HỌC TẬP, THỰC HIỆN 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND (1948 - 2018)
( Thứ năm, 08/03/2018, 00:00 GMT+7 )
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt. Sự quan tâm đó được thể hiện từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác, xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và có những lời huấn thị, dạy bảo ân cần đến việc động viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ... Trong đó, lời dạy của Bác về “Tư cách người công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức, lối sống và phương châm hành động của CBCS công an qua các thời kỳ cách mạng.

I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND
1. Hoàn cảnh ra đời

- Từ ngày 25 đến ngày 29/01/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II được tổ chức tại Tuyên Quang. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua “Rèn cán bộ, lập chiến công” trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Hưởng ứng phong trào này, các Sở, Ty Công an trong cả nước đã tổ chức giao ước thi đua và có nhiều giải thưởng cho các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc. Phong trào “Rèn cán bộ, lập chiến công”, “Gây cơ sở, phá kỷ lục” đã tạo khí thế thi đua hăng say, nhiệt huyết trong công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống giữa các đơn vị và CBCS Công an.

- Cùng với tờ Nội san “Rèn luyện” của Nha Công an Trung ương, nhiều khu, Sở, Ty Công an cũng ra nội san nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện nghiệp vụ và hướng dẫn công tác cho CBCS Công an. Trong đó, tờ Nội san “Bạn dân” của Công an Khu XII là một trong những nội san tiêu biểu trong công trác tuyên truyền về phong trào “Rèn cán bộ, lập chiến công”. 

- Sau khi dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an Khu XII đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và biếu Bác tờ Nội san “Bạn dân” số Tết Mậu Tý (1948). Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu - Đông năm 1947; đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho CBCS Công an; tôn chỉ, mục đích và những việc phải làm của báo chí Công an... 

Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Giám đốc Sở Công an Khu XII, trong thư Bác viết: “...Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người Công an cách mệnh là:
Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tuỵ.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng. Những điều đó, chẳng những nên luôn luôn nêu trên báo mà lại nên viết thành ca dao cho mọi người công an học thuộc, nên viết thành khẩu hiệu dán tại những nơi các anh em công an thường đến (bàn giấy, nhà ăn, phòng ngủ...)

Ngoài ra, công an thường phải kiểm soát nhân viên và công việc của mình. Mỗi Công an viên đóng ở chỗ nào thì cần dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, phòng gian... Dạy cho dân ở nơi đó giữ bí mật. Và tự mình phải luôn luôn giữ lễ phép. Tránh hách dịch... ”

2. Ý nghĩa lịch sử, thực tiễn

- Những nội dung ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu trong thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an khu XII là những lời dạy ân cần của Người đối với lực lượng CAND. Sáu điều Bác Hồ dạy chứa đựng một tư tưởng lớn, mang tầm chỉ đạo chiến lược trong công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng suốt đời vì nước vì dân. Sáu điều dạy đó đã khái quát toàn diện hình ảnh người Công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng mà rất đỗi bình dị, sống có lý tưởng trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng; sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

- Việc tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy thể hiện tình cảm sâu sắc của lực lượng CAND đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là hành động thiết thực của CBCS công an thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 70 năm qua, Sáu điều dạy của Bác về “Tư cách người Công an cách mệnh” vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc, nhất là thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. CÔNG AN THANH HOÁ- 70 NĂM HỌC TẬP, THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Thanh Hóa là một trong những địa phương vinh dự được 4 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Trong mỗi lần về thăm, Bác đều có những lời dạy bảo ân cần đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Thanh Hóa. Đặc biệt, trong lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa ngày 20/02/1947, Bác đã căn dặn: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Lời dạy đó không chỉ là mong muốn của Bác, mà đã trở thành mục tiêu, động lực và niềm tự hào để Đảng bộ, chính quyền, quân dân Thanh Hóa liên tục phấn đấu giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước hôm nay.

Đối với lực lượng công an Thanh Hóa rất vinh dự, tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên trong lực lượng công an cả nước triển khai phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”. Ngay sau khi tờ báo “Rèn luyện”- nội san của toàn ngành Công an đăng toàn văn bức thư của Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII và nội dung thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy do Nha Công an TW phát động, lãnh đạo Ty Công an Thanh Hoá nhận thức đây là chủ trương lớn, đồng thời cũng rất phù hợp với phong trào thi đua “Làm theo lời Bác” do Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá phát động nhằm thực hiện lời huấn thị của Bác Hồ trong chuyến Bác về thăm và căn dặn cán bộ, đồng bào tỉnh Thanh Hoá tháng 2/1947. 

Công an Thanh Hoá tổ chức dựng trại tổng kiểm thảo học tập, thực hiện
6 điều Bác Hồ dạy tại Rừng Thông, Đông Sơn (5/1948)


Một trong những thuận lợi lớn đối với Công an Thanh Hoá ở thời điểm lúc đó là mặc dù trong điều kiện những ngày đầu toàn quốc tiêu thổ kháng chiến, nhiều tỉnh đang là vùng bị địch tạm chiếm đóng, thì Thanh Hoá vẫn là vùng tự do của ta. Do vậy lực lượng Công an Thanh Hoá có điều kiện để tập trung lực lượng, mở cuộc vận động “Rèn cán - chỉnh quân” theo 6 điều dạy của Bác Hồ đối với CAND. Lãnh đạo Ty Công an Thanh Hoá đã báo cáo Tỉnh uỷ và được Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đồng ý, phân công đồng chí Lưu Văn Bân (tức Lưu Cộng Hoà) Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an Thanh Hoá tổ chức đợt học tập, chỉnh huấn quan trọng này. Công an Thanh Hoá đã quyết định chọn ngày 19/5/1948 (đúng ngày sinh nhật Bác) tổ chức dựng trại tại Rừng Thông, Đông Sơn (nơi mà tháng 2/1947 Bác Hồ đã nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thanh Hoá) để mở đợt sinh hoạt chính trị, tổng kiểm thảo theo 6 điều dạy của Bác Hồ đối với lực lượng CAND.

Sáng 19/5/1948, các cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh và Công an 6 quận (đơn vị hành chính của Thanh Hoá lúc bấy giờ) đã tập trung về Rừng Thông- Đông Sơn, chia thành 6 phân trại biểu tượng cho 6 điều dạy của Bác. Trước trại có treo cờ Tổ quốc, mỗi buổi sáng các trại đều tổ chức chào cờ, hát Quốc ca và tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Nội dung học tập 6  điều Bác Hồ dạy do các đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo và trực tiếp giảng bài. Mỗi phân trại ngoài việc học tập tất cả 6 điều dạy của Bác còn phải nghiên cứu thật sâu sắc một điều dạy cụ thể gắn với phân trại của mình. Từng CBCS phải tự liên hệ, đối chiếu với 6 điều dạy của Bác để kiểm điểm ưu điểm, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân và phương hướng sửa chữa khuyết điểm. Trong thời gian dựng trại học tập, chỉnh huấn theo 6 điều dạy của Bác, Công an Thanh Hoá còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích như: Đọc sách báo, làm báo tường, viết sáng kiến kinh nghiệm, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao và tổ chức giao lưu với các đoàn thể, nhân dân địa phương trong tình thân ái quân dân. Kết thúc đợt dựng trại “Rèn cán- chỉnh quân” theo 6 điều dạy của Bác, các cán bộ cốt cán trở về các đơn vị tiếp tục triển khai sâu rộng đến tất cả CBCS trong toàn lực lượng.

công an Thanh Hoá mở đợt "rèn cán chỉnh quân"


Như vậy, chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc công an Khu XII, trong thư Bác chỉ ra tư cách người Công an Cách mệnh và ngay sau khi Nha Công an TW phát động toàn lực lượng mở đợt học tập, thực hiện theo 6 điều dạy của Bác Hồ thì Công an Thanh Hoá đã triển khai thực hiện nghiêm túc với cách làm thiết thực, sáng tạo. Lịch sử CAND và lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận sự kiện này. Tại các cuộc Hội thảo khoa học thực tiễn  toàn ngành công an về phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đều khẳng định: Công an Thanh Hóa là một trong những đơn vị, địa phương triển khai sớm nhất phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong lực lượng công an cả nước. 

Đồng chí Hoàng Mai, Thiếu tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) xác nhận: “Sau khi nhận được thư của Bác, tôi gửi cho đồng  chí Tổng Giám đốc Nha Công an TW Lê Giản xem. Đồng chí Tổng Giám đốc quyết định lấy những nội dung nêu trong thư của Bác làm nội dung XDLL và nội dung thi đua trong toàn lực lượng CAND. Toàn bộ thư và toàn bộ nội dung thi đua trong CAND được đăng trên tờ báo Rèn luyện- nội san của toàn ngành và được lưu hành trong cả nước từ Bắc vào Nam ngay từ năm 1948. Và phong trào thi đua trong toàn ngành thực hiện những lời dạy của Bác cũng được phát động từ năm 1948. Tôi có dịp đi triển khai phong trào này ở Công an Khu VI và một số tỉnh thuộc Khu IV, trong đó có Công an Thanh Hoá đã phát động phong trào vào dịp 19/5/1948....”

 Liên tục trong suốt 70 năm qua (1948 - 2018), dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh lịch sử nào, phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” cũng luôn được Công an Thanh Hoá duy trì thường xuyên và phát triển sâu rộng, trở thành phong trào thi đua rộng lớn, tác động mạnh mẽ, toàn diện đến tất cả các mặt công tác, chiến đấu và XDLL. Kết quả đó được phản ánh rõ nét trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước:

1. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, do tổ chức tốt phong trào thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, khí thế thi đua trong lực lượng Công an Thanh Hoá đã được khơi dậy một cách mạnh mẽ, ý chí cách mạng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân đã được mỗi CBCS trong lực lượng Công an Thanh Hoá xác định một cách rõ ràng. Cũng từ phong trào này đã tạo được lòng tin của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng Công an Thanh Hoá. Nhờ đó Công an Thanh Hoá đã vượt qua những thời khắc cực kỳ khó khăn, gian khổ và hiểm nguy, lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của nhân dân.  

Mặc dù lực lượng còn rất non trẻ, nhưng trong giai đoạn từ những năm 1948 - 1954 lực lượng Công an Thanh Hoá đã dũng cảm chiến đấu làm thất bại nhiều đợt tấn công lấn chiếm vùng tự do Thanh Hoá, đập tan nhiều tổ chức phản động có âm mưu ngóc đầu dậy như: Vụ gián điệp Hòn Mê - Ba Làng bắt gần 100 tên, vụ phản động lợi dụng tôn giáo “Liên tôn- liên minh” âm mưu nổi dậy cướp chính quyền, các chiến dịch tiễu phỉ ở tuyến biên giới Việt- Lào đã cùng với quân dân trong tỉnh tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên. Đặc biệt, Công an Thanh Hoá đã phối hợp cùng điệp báo Nha Công an Trung ương đánh đắm Thông báo hạm AMIÔĐANHVIN của thực dân Pháp tại biển Sầm Sơn (1950) nhấn chìm hơn 200 sỹ quan, binh lính Pháp cùng hàng trăm tấn vũ khí đạn dược... 

Cùng với đó, lực lượng Công an Thanh Hoá đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, cùng với bộ đội, dân công hoả tuyến chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi hoàn toàn. Đánh giá về vai trò của Thanh Hoá trong cuộc kháng chiến, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bác Hồ đã nói: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó, tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hoá cũng có một phần vinh dự đến đó”. Trong thành tích chung đó, Công an Thanh Hoá tự hào đã có đóng góp quan trọng.

 2. Trong những năm tháng gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an Thanh Hoá đã phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với nhiều nội dung mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, gắn phong trào này với các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương, coi đây là động lực, là mục tiêu nhằm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần dám hy sinh, xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ phong trào này đã có hàng nghìn CBCS trong lực lượng Công an Thanh Hoá viết đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu, trong đó có 589 đồng chí ưu tú được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại các nước bạn Lào, Campuchia; nhiều đồng chí lãnh đạo cấp sở (ty), lãnh đạo cấp phòng, huyện đã tình nguyện xung phong vào chiến trường; trong đó, 111 đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương đã để lại một phần máu xương trên các chiến trường ác liệt, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thanh Hóa. 

Ở hậu phương, lực lượng Công an Thanh Hoá đã luôn sát cánh cùng quân, dân trong tỉnh đập tan nhiều âm mưu phá hoại của kẻ thù; đề cao cảnh giác, phát hiện và bắt sống nhiều toán gián điệp biệt kích Mỹ, Nguỵ tung vào địa bàn Thanh Hoá phá hoại; đấu tranh làm tan rã hàng chục tổ chức phản động lớn nhỏ, bắt giữ hàng trăm tên. Điển hình: Tháng 12/1961 đã đập tan âm mưu phá hoại của tổ chức phản động do tên Lường Mạnh Huân cầm đầu, bắt 566 tên. Đồng thời mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, phá hàng nghìn vụ án lớn nhỏ; bắt hàng nghìn đối tượng trộm cắp, lưu manh chuyên nghiệp, giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần quan trọng chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. 

Đặc biệt trong giai đoạn từ 1965- 1972, trong hai lần giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân, lực lượng Công an Thanh Hoá đã bảo vệ an toàn hàng vạn lượt phương tiện, sơ tán hàng vạn tấn hàng hoá, cứu sống hàng nghìn người. Trực tiếp tham gia chữa cháy hàng trăm trận, cứu chữa hàng vạn tấn lương thực, xăng dầu, đạn dược....Trong mưa bom, bão đạn, hình ảnh những chiến sỹ Cảnh sát giao thông cầu Hàm Rồng, bến phà Ghép; các chiến sỹ cảnh sát chữa cháy Công an Thanh Hoá đã cùng với bộ đội, thanh niên xung phong dũng cảm chiến đấu, cứu dân, cứu tài sản, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

 3. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được, lực lượng CAND nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng gặp phải không ít khó khăn, thử thách. Vì vậy, Đảng ủy Công an TW và Lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong điều kiện đổi mới, mở cửa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 4/5/1994, Bộ nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra Chỉ thị số 214 về "Tiếp tục học tập và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới"; Chỉ thị số 10 về "Học tập và thực hiện bài viết của đồng chí cố vấn Phạm Văn Đồng: CAND đoàn kết phấn đấu thực hiện những lời dạy của Bác Hồ". 

Đặc biệt, ngày 7/11/2007, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 06 về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Bộ công an đã gắn cuộc vận động này với cuộc vận động "XDLL CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" do Bộ Công an phát động trước đó thành cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" góp phần làm cho cuộc vận động và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” nâng lên tầm cao mới.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, liên tục trong những năm qua, Đảng uỷ- Giám đốc Công an Thanh Hóa đã luôn cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, cũng như nội dung, biện pháp phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật nội bộ, coi trọng giáo dục truyền thống. Trong đó đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ để tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, tạo ra phong trào hành động cách mạng thật cụ thể và sâu sắc thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình như các phong trào thi đua “4 nhất”, “5 xây, 3 chống”, “Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”; “Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hoá”; diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; phong trào xây dựng 3 mục tiêu “Đơn vị văn hoá, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần”. 

Năm 2017 công an Thanh Hoá tổ chức phát động phong trào thi đua 
"Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân"Gần đây, công an Thanh Hoá đã gắn việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI, XII); Chỉ thị 03 (nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng những nội dung cụ thể thông qua thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động "Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển", khâu đột phá "Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi" trong lãnh đạo, chỉ huy, “Nắm vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, hiệu quả trong công việc” đối với CBCS; phong trào “Giữ vững thế trận lòng dân” với 3 nội dung trọng tâm “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm cho dân tin”; kế hoạch hành động “Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; lấy phiếu đánh giá sự “Hài lòng” của nhân dân đối với lực lượng công an; tổ chức đánh giá tín nhiệm, thực hiện chuyển đổi vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng công an Thanh Hoá.v.v. 

Thông qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của CBCS trong toàn lực lượng; vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn được nâng lên rõ rệt. Đây cũng sự cụ thể hoá phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn hiện nay.

Từ các phong trào thi đua này đã động viên CBCS trong toàn lực lượng cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi năm, Công an tỉnh huy động hàng nghìn lượt CBCS về cơ sở gắn bó với nhân dân, vừa làm nghiệp vụ, vừa làm dân vận, nắm chắc tình hình, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. Thành tích nổi bật của Công an Thanh Hóa trong giai đoạn này là đã tham mưu cho cấp ủy- chính quyền từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo ANTT; Tập trung giải quyết ổn định tình hình nhiều điểm nóng phức tạp về ANTT; Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh như vùng miền núi, biên giới phía tây; An ninh tuyến biển; An ninh nông thôn; an ninh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trung bình mỗi năm lực lượng Công an Thanh Hóa điều tra, khám phá trên 2 nghìn vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, trong đó trọng án đạt trên 90%. Nhờ đó, tội phạm hình sự bình quân giảm từ 3,5 - 5% năm; TNGT được kiềm chế; ANTT trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; Trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh. 

Nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; nhiều mô hình điển hình tiên tiến của Công an Thanh Hóa như: Quy trình giải quyết các điểm nóng về ANTT trong những năm đầu đổi mới; thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực ANTT; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác công an; Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa; Hướng dẫn Công an xã, thị trấn tham gia đảm bảo trật tự ATGT; Đề án 375, chỉ thị số 10 về xây dựng mô hình Khu dân cư an toàn về ANTT..vv.. đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương nhân rộng trong công an toàn quốc.

Có thể khẳng định: Trong suốt chặng đường phát triển của cách mạng hơn 70 năm qua, hiếm có phong trào nào được duy trì, phát triển và có sức lan tỏa đặc biệt cả chiều rộng lẫn chiều sâu và thu được nhiều kết quả to lớn như phong trào “CAND - học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an có những thay đổi qua các thời kỳ cách mạng, nhưng giá trị và ý nghĩa to lớn từ 6 lời dạy của Bác vẫn giữ nguyên tính thời sự. Lý luận và thực tiễn của 6 điều Bác dạy CAND đã khẳng định tính vĩnh cửu, có giá trị ở bất cứ thời điểm nào. Đây cũng là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử; là mục tiêu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện trong suốt cuộc đời hoạt động của mỗi CBCS Công an nhân dân. 

Đối với công an Thanh Hoá, trải qua các giai đoạn cách mạng, trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, CNH- HĐH hiện nay, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã góp phần to lớn xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Trong suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an Thanh Hoá đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Có được kết quả đó, 6 điều Bác Hồ dạy luôn là vũ khí tư tưởng, là động lực làm nên mọi chiến thắng của lực lượng Công an Thanh Hoá. Kết quả đó còn là sự thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo 6 điều dạy của Bác đối với CAND của lực lượng Công an Thanh Hoá trong từng thời kỳ cánh mạng.
 

Công an Thanh Hoá nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân


70 năm học tập và thực hiện lời dạy của Bác, Công an Thanh Hóa đã lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới” (năm 2008); được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 12 Huân chương Quân công, 112 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Lao động, 2 Huân chương Kháng chiến các loại; 1 Lẵng hoa và 12 Huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 7 Lẵng  hoa của chủ tịch Tôn Đức Thắng. Có 9 đơn vị cơ sở và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại. Từ năm 1999 đến nay, công an Thanh Hóa có 15 năm được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ”. Đây là những phần thường cao quý, là niềm vinh dự, tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn để CBCS trong lực lượng công an Thanh Hoá tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Từ thực tiễn phong trào thi đua, học tập và thực hiện 6 điều dạy của Bác Hồ đối với CAND của lực lượng Công an Thanh Hoá có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là: 6 Điều Bác Hồ dạy CAND là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an cách mạng, đồng thời có ý nghĩa sâu sắc chi phối tất cả các mặt công tác, chiến đấu và XDLL CAND. Do vậy để phong trào được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phải đặt dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng- chính quyền, sự giám sát, phê bình, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể xã hội và nhân dân. Thực tiễn trong suốt 65 năm học tập và làm theo lời Bác, Công an Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và sự động viên, cổ vũ, giám sát phê bình của nhân dân. Từ đó giúp cho lực lượng Công an Thanh Hóa phát huy ưu điểm, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

 Hai là: Việc tổ chức học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND phải linh hoạt, sáng tạo, vận dụng vào thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để có mục tiêu, nội dung, chương trình và khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, dễ thực hiện; tránh phô trương hình thức, dập khuôn máy móc. Trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải hết sức coi trọng việc cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành nhằm bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương, tạo động lực to lớn thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT và XDLL CAND trong sạch, vững mạnh.

Ba là: 6 điều Bác Hồ dạy CAND là chuẩn mực đạo đức của người công an cách mạng, nội dung rất rộng lớn, ý nghĩa hết sức sâu sắc. Do vậy để thấm sâu vào CBCS, quá trình triển khai  thực hiện phải tiến hành thường xuyên, liên tục, từ thấp lên cao, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, kết hợp giữa xây với chống, giữa giáo dục thuyết phục với tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội bộ. Trong đó, đặc biệt coi trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, truyền thống vẻ vang của quê hương và của lực lượng Công an Thanh Hóa anh hùng tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của CBCS trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

 Bốn là: Để phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND có sức hấp dẫn, lan toả, trong từng thời kỳ cần lựa chọn những nội dung công tác trọng tâm, những vấn đề đang bức xúc nổi cộm trong công tác, chiến đấu, XDLL ở đơn vị, địa phương phát động thành phong trào thi đua để tập trung giải quyết, tạo nên khâu đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 Năm là: Phải coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để phong trào luôn có sức sống và duy trì thường xuyên, liên tục. 

 Công an Thanh Hoá là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện và luôn đi đầu trong phong trào thi đua học tập và thực hiện 6 điều dạy của Bác trong lực lượng Công an cả nước.Việc khẳng định vấn đề trên có ý nghĩa hết sức to lớn trong công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hoá hôm nay và mai sau./.

PHÒNG PX15 BIÊN SOẠN
Tin mới cập nhật
Công an tỉnh tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh hóa” ( 12/03/2019 )
Phụ nữ Công an tỉnh: Học tập và làm theo lời Bác( 07/03/2019 )
Trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tổ chức “tín dụng đen” ( 06/03/2019 )
Lao động “chui” tại Trung Quốc: Tiềm ẩn nhiều rủi ro( 14/02/2019 )
Thanh Hóa: Phạm pháp hình sự giảm 12,9% so với tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. ( 10/02/2019 )
Ngăn chặn kịp thời 11 người chuẩn bị xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc( 10/02/2019 )
Thanh Hoá: An ninh trật tự trong 6 ngày nghỉ tết được đảm bảo ổn định( 08/02/2019 )
Thanh Hoá: Không xảy ra đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa( 05/02/2019 )
Công an TP. Thanh Hóa tăng cường đảm bảo TTATGT, TTCC những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019( 03/02/2019 )
114 tháng tù giam cho 2 đối tượng mua bán pháo nổ trái phép( 31/01/2019 )
Công an Thanh Hóa: Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống pháo dịp Tết ( 30/01/2019 )
Nỗ lực vì ngày Tết bình yên không tiếng pháo ( 29/01/2019 )
6 tháng án treo cho hành vi nổ pháo trái phép ( 28/01/2019 )
Công an tỉnh: Thành lập 8 tổ kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019( 27/01/2019 )
Công an Thanh Hoá thi hành Quyết định của Bộ Công an về kỷ luật cán bộ( 25/01/2019 )
Người dân cần biết
   Đường dây nóng : +84.0373.725725
   Trực ban CA Tỉnh : +84.0373.852697
 
Tin được quan tâm
Công an Thanh Hoá: Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh
Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết 5 năm thực hiện đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT (2008 – 2013)
Công an Thanh Hóa: Gặp mặt, chúc mừng các đồng chí quê Thanh Hóa đang công tác tại Bộ Công an được phong quân hàm cấp tướng năm 2014
Công an Thanh Hóa: Tổ chức vòng chung kết hội thi điều lệnh – võ thuật CAND năm 2013
Cụm thi đua số 1 (Công an tỉnh Thanh Hóa): Tổ chức hội thi điều lệnh, võ thuật năm 2013
 
Tin mới
Nhà báo trong cuộc đấu tranh phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”
Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen lực lượng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia
Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Dân vận khéo”
Hiệp đồng bảo vệ vững chắc biên giới, bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc
Công an TP Thanh Hóa: Tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm và TNXH
 
Thăm dò ý kiến
 
 
 Giới thiệu         Trở về đầu trang
© 2006-2012 Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa.
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.852697
Số giấy phép 298/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 26/9/2006. |