Cong An Thanh Hoa - Tiêu điểm
 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)   Đặt CATH làm trang chủ | RSS
Tiêu điểm Chủ nhật, 24/03/2019, 14:30 GMT+7
  Email Bản in
Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết 5 năm thực hiện đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT (2008 – 2013)
( Thứ năm, 22/08/2013, 00:00 GMT+7 )
Sáng 22/8/2013, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT(2008 – 2013). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ công an; đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các tổng cục thuộc Bộ công an; Đại diện Công an các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền và BCĐ 138 các huyện, Thị xã, Thành phố; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh đã về dự. Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị…

Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Với mục tiêu phấn đấu giữ vững ANTT ngay từ cơ sở, năm 2008 Công an Thanh Hóa đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10 và phê duyệt đề án 375 củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT; các mô hình tự quản và xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. 5 năm qua (từ 2008 – 2013), dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và ban chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, toàn tỉnh đã kiện toàn, củng cố thành lập 637 Ban chỉ đạo ANTT ở 637 xã, phường, thị trấn với 12.432 thành viên; hơn 6 nghìn tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố với hơn 18 nghìn thành viên và hơn 34 nghìn tổ ANXH. Qua phân loại bình xét có gần 5.500 khu dân cư đạt tiêu chí an toàn về ANTT. Trong đó gần 30% khu dân cư 5 năm liên tục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; hơn 54% xã đạt tiêu chí số 19 về “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”. Trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và ý thức tự giác của cán bộ, nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT đã được nâng lên một bước. Tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Phạm pháp hình sự giảm 5,6%, số vụ việc phạm pháp nhỏ trong khu dân cư giảm 30% so với 5 năm trước khi triển khai đề án. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định ANTT, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Ninh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các báo cáo tham luận tại hội nghị đều khẳng định đề án 375, chỉ thị số 10 là chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn, hợp lòng dân đã và đang phát huy hiệu quả, các tham luận cũng làm rõ những kết quả, những hạn chế thiếu sót, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng hơn đề án 375 và Chỉ thị số 10 của chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao cách làm sáng tạo, hiệu quả của tỉnh Thanh Hóa trong việc triển khai, thực hiện đề án 375, Chỉ thị số 10 về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT (2008 – 2013). Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, việc triển khai thực hiện đề án 375 và Chỉ thị số 10  đã cụ thể hóa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở và phong trào này đã thực sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Từ cách làm này của tỉnh Thanh Hóa, Bộ sẽ chỉ đạo các tổng cục chức năng nghiên cứu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo đồng thời nhân rộng trên địa bàn cả nước. Đồng chí Bộ trưởng Bộ công an cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu hơn đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của Ban bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành các đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước trong đó tranh thủ sử dụng người có uy tín, có khả năng thuyết phục vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tập trung kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến và nhân rộng những mô hình phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa bàn; Kiện toàn, bố trí cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tạo chính sách đãi ngộ hợp lý cho lực lượng này…

Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ công an tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ công an đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung và Công an Thanh Hóa nói riêng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị - Bộ trưởng Bộ công an để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đề án, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, các lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở.
Về chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và khẳng định kết quả của 5 năm thực hiện đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh là quan trọng, góp phần giữ vững sự ổn định ANTT phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả mới chỉ là bước đầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng mà nòng cốt là lực lượng công an cần tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo để việc thực hiện đề án 375, Chỉ thị số 10 đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ công an đẵ tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 62 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 326 tập thể và 150 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh./.

Thái Thanh
Tin mới cập nhật
Công an tỉnh tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh hóa” ( 12/03/2019 )
Phụ nữ Công an tỉnh: Học tập và làm theo lời Bác( 07/03/2019 )
Trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tổ chức “tín dụng đen” ( 06/03/2019 )
Lao động “chui” tại Trung Quốc: Tiềm ẩn nhiều rủi ro( 14/02/2019 )
Thanh Hóa: Phạm pháp hình sự giảm 12,9% so với tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. ( 10/02/2019 )
Ngăn chặn kịp thời 11 người chuẩn bị xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc( 10/02/2019 )
Thanh Hoá: An ninh trật tự trong 6 ngày nghỉ tết được đảm bảo ổn định( 08/02/2019 )
Thanh Hoá: Không xảy ra đốt pháo trái phép trong đêm Giao thừa( 05/02/2019 )
Công an TP. Thanh Hóa tăng cường đảm bảo TTATGT, TTCC những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019( 03/02/2019 )
114 tháng tù giam cho 2 đối tượng mua bán pháo nổ trái phép( 31/01/2019 )
Công an Thanh Hóa: Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống pháo dịp Tết ( 30/01/2019 )
Nỗ lực vì ngày Tết bình yên không tiếng pháo ( 29/01/2019 )
6 tháng án treo cho hành vi nổ pháo trái phép ( 28/01/2019 )
Công an tỉnh: Thành lập 8 tổ kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019( 27/01/2019 )
Công an Thanh Hoá thi hành Quyết định của Bộ Công an về kỷ luật cán bộ( 25/01/2019 )
Người dân cần biết
   Đường dây nóng : +84.0373.725725
   Trực ban CA Tỉnh : +84.0373.852697
 
Tin được quan tâm
Công an Thanh Hoá: Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh
Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết 5 năm thực hiện đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT (2008 – 2013)
Công an Thanh Hóa: Gặp mặt, chúc mừng các đồng chí quê Thanh Hóa đang công tác tại Bộ Công an được phong quân hàm cấp tướng năm 2014
Công an Thanh Hóa: Tổ chức vòng chung kết hội thi điều lệnh – võ thuật CAND năm 2013
Cụm thi đua số 1 (Công an tỉnh Thanh Hóa): Tổ chức hội thi điều lệnh, võ thuật năm 2013
 
Tin mới
Nhà báo trong cuộc đấu tranh phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”
Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen lực lượng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia
Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Dân vận khéo”
Hiệp đồng bảo vệ vững chắc biên giới, bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc
Công an TP Thanh Hóa: Tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm và TNXH
 
Thăm dò ý kiến
 
 
 Giới thiệu         Trở về đầu trang
© 2006-2012 Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa.
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.852697
Số giấy phép 298/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 26/9/2006. |