Câu hỏi:
Cấp lại đăng ký xe máy
Thưa các anh chị, tôi có mua lại một chiếc xe máy đăng ký trong tỉnh nhưng chưa làm thủ tục sang tên, do sơ xuất tôi đã làm mất đăng ký xe. Bây giờ tôi muốn làm lại đăng ký mang tên mình thì có được không và thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn!
Trả lời:
 • 1. Căn cứ Điều 11 và Điều 15 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an về “đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”; về “cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe”, chủ xe nộp hồ sơ gồm:

  a) Giấy khai đăng ký xe (Chủ xe sẽ được cán bộ đăng ký xe tại cơ quan đăng ký cấp phát miễn phí và hướng dẫn kê khai).

  b) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

  - Hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật (Chủ xe có thể liên hệ với Văn phòng công chứng nơi gần nhất để làm thủ tục này).

  - Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

  - Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp xe là tài sản được thừa kế).

  - Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (đối với trường hợp xe là tài sản của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp...).

  - Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định (đối với xe Công an); của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội).

  - Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.

  c) Chứng từ lệ phí trước bạ: Biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính (Chủ xe đến cơ quan đăng ký xe để được cấp phiếu trả lời xác minh xe, sau đó liên hệ với Chi cục thuế nơi mình có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn và làm thủ tục nộp thuế trước bạ).

  2. Căn cứ Điều 4, Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an về “thời hạn cấp đăng ký” và “trách nhiệm của chủ xe”: Chủ xe đưa xe đến cơ quan đăng ký để kiểm tra xe và nộp lệ phí theo quy định. Đến 30 ngày kể từ ngày cán bộ đăng ký tiếp nhận hồ sơ, nếu không có khiếu nại, tố cáo và không nhận được thông tin gì có liên quan, chủ xe sẽ được giải quyết cấp lại đăng ký xe mang tên mình.

  Lưu ý: Khi đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục, chủ xe xuất trình giấy tờ theo Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an về “giấy tờ của chủ xe”./.

  12/09/2019  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi